ADRESA:

Importanne Centar Sarajevo
Ulica Zmaja od Bosne 7-7a,
71000 Sarajevo, BiH

Telefon:

+387 33